BENODIGDE GEGEVENS VOOR UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023:

 

BOX I

ALGEMEEN

Deze gegevens zijn alleen voor nieuwe klanten van belang of als er iets is veranderd in uw persoonlijke omstandigheden.

 • Voorlopige aanslag 2023 of voorlopige teruggaaf 2023 (ook van de partner)
 • Voorletters, geboortedata en bsn-nummers (ook van de kinderen)
 • Burgerlijke staat: gehuwd, alleenstaand, samenwonend met/zonder samenlevingscontract of
 • partnerregistratie bij de gemeente.

INKOMSTEN:

 • Jaaropgaven 2023 van werkgever(s), pensioenen en andere uitkeringen
 • Opgave van bijverdiensten en de kosten die daarvoor gemaakt zijn
 • Ontvangen alimentatie (niet voor de kinderen)
 • Ter beschikking gesteld vermogen aan uw BV (pand/lening)

EIGEN WONING

 • Jaaropgave hypotheek 2023
 • Kocht u een ander huis? Zo ja, de nota van de notaris en taxatiekosten van de woning
 • Verkocht u uw huis? Zo ja, de nota van de notaris
 • Bij scheiding: wie woont in het huis en wie betaald de hypotheekrente

AFTREKPOSTEN

 • Reist u met openbaarvervoer naar uw werk? Zo ja, hoeveel km is de enkele reisafstand en hoeveel krijgt u vergoed van uw werkgever? Hoeveel dagen per week reisde u?
 • Opgave van uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-instellingen)
 • Betaalde u lijfrentepremie? Zo ja, dan een opgave van de premie en indien u ook een bedrijfspensioen heeft een pensioenoverzicht inleveren van 2022 waarop de factor A vermeld staat.
 • Betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of andere periodieke uitkering
 • Alimentatie die u betaald heeft in 2023 en naam, adres, bsn-nummer van de ex-partner

ZIEKTEKOSTEN

 • Voorgeschreven medicijnen (behalve het eigen risico!)
 • Dokterskosten/Tandartskosten (behalve het eigen risico!)
 • Pedicure bij medische noodzaak
 • Fysiotherapeut e.d.
 • Reiskosten regelmatig ziekenbezoek (kilometers indien de eigen auto gebruikt is)
 • Vervoer zieke naar dokter of ziekenhuis (kilometers indien de eigen auto gebruikt is)
 • Opgave van alle kosten die u gemaakt heeft en waarvoor u geen vergoeding heeft ontvangen, denk hierbij aan bv. steunzolen, hoorapparaat, aangepaste schoenen (niet meer aftrekbaar zijn bril, lenzen, rollator, rolstoel, scootmobiel, krukken)
 • Dieetkosten
 • Extra gezinshulp
 • Extra uitgaven kleding en beddengoed

 

BOX II

Bent u aandeelhouder in een BV of NV voor 5% of meer:

 • % aandelenbezit en naam van de vennootschap
 • Voordelen uit uw aandelenbezit (dividend en winst bij verkoop)
 • Schuld of vordering op de BV (rekening-courant stand per 31/12/2023)

 

BOX III

Indien u meer dan € 57.000 aan vermogen hebt of samen met uw partner meer dan € 114.000 moet uook aangifte doen in BOX III

 • Stand van al uw bankrekeningen per 1/1/2023
 • Overzicht van beleggingen per 1/1/2023
 • Ingehouden dividendbelasting in 2023
 • Waarde van onroerend goed dat u niet als de eigen woning gebruikt per 1/1/2023 en eventuele huurinkomsten daarvan
 • Stand van uw schulden per 1/1/2023 (niet van de hypotheek voor de eigen woning)
 • Waarde van uw kapitaalverzekeringen per 1/1/2023